Fixit-Kids

FIXIT-kids

FIXIT-kids, het kleine broertje/zusje van FIXIT, is een jonge multidisciplinaire praktijk waar onze allerkleinste vrienden terecht kunnen voor osteopathie en/of kinesitherapie!

We vertrekken vanuit het oogpunt van het kind, zetten zijn talenten in de spotlights en trachten zo ook de moeilijkheden en zwakke plekken aan te pakken. We zijn ervan overtuigd dat succeservaringen tot de grootste resultaten leiden. Dit alles gebeurt steeds in nauw overleg met ouders, school en andere (para)medische disciplines.

⟶ Terug naar Fixit homepagina

Kinesitherapie

De ontwikkeling van elk kind is uniek en verloopt vaak vanzelf. Maar bij sommige kinderen verloopt de motorische ontwikkeling niet altijd even vlot en kan er zich een afwijking of vertraging voordoen.

Onze pediatrische kinesitherapeut gebruikt psychomotorische therapie om baby’s, kinderen en ouders te helpen en te ondersteunen om de motorische ontwikkelingsmogelijkheden te vergroten en verbeteren. Op deze manier kunnen kinderen van 0 tot 18 jaar, met behulp van extra ontwikkelingsstimulatie en oefeningen, belangrijke leeftijdsgebonden mijlpalen onder de knie krijgen.

Er is ook aandacht voor de fijne en grofmotorische vaardigheden, schrijfmotoriek, visueel-ruimtelijke vaardigheden, coördinatie en evenwicht, lateralisatie, lichaamsbesef etc.

Daarnaast komt het begeleidend tot rust leren komen van kinderen met ADHD, autisme, faalangsten en hoogsensitiviteit ook aan bod. In een multidisciplinaire samenwerking met logopedisten, de school etc. worden kinderen op een speelse manier gemotiveerd naar bewegingstherapie. Zo kan het kind vanuit een positieve bewegingservaring meer zelfvertrouwen creëren.

Indicaties voor kinesitherapie

  Baby’s en kinderen met motorische problemen zoals

 • Asymmetrie (voorkeurshouding)
 • Poepschuiven
 • Algemene ontwikkelingsachterstand
 • ...

Baby’s en kinderen met motorische ontwikkelingsstoornissen zoals

 • Cerebrale parese
 • Spina Bifida
 • Spierziekten
 • Syndromen
 • ...

Kinderen met psychomotorische problemen waaronder

 • Fijn-motorische problemen (knippen en plakken, rijgen,...)
 • Groot-motorische problemen (springen, balvaardigheden, evenwicht,...)
 • Schrijfproblemen (schrijfhouding, pengreep,...)
 • Visueel ruimtelijke stoornissen
 • Problemen met aandacht, planning en organisatie (ADHD, ASS, DCD,...)
 • Lateralisatie moeilijkheden (voorkeurshand, links-rechts, omkeringen,...)
 • Houdingsafwijkingen (scoliose)
 • ...
⟶ Boek een kinesitherapie afspraak voor kids

Indien het een nieuwe patiënt is duurt de eerste behandeling 60min i.p.v. 30min.

Osteopathie

Men gaat er weleens van uit dat een baby’tje bij de geboorte een onbeschreven blad is. Echter, tijdens een bevalling worden er grote krachten uitgeoefend op het lichaam van jouw kindje. Ook onregelmatigheden tijdens de zwangerschap kunnen hun invloed hebben op het welzijn van jouw baby.

De osteopaat gaat met zijn handen op zoek naar gespannen lichaamsweefsels bij het kindje. Dit kan bijvoorbeeld zijn ontstaan na de geboorte van een baby in stuitligging, na een keizersnede of na een vacuümverlossing. Ook oudere kindjes kunnen bij een osteopaat terecht. Tijdens de behandeling zal de osteopaat enkel manuele, zachte technieken gebruiken.

Osteopaten herkennen alarmsignalen bij jouw kindje en zullen indien nodig doorverwijzen naar de huisarts of specialist. Een goede samenwerking tussen de verschillende disciplines is essentieel voor het welzijn van het kindje. Na de behandeling worden er kleine tips en adviezen meegegeven.

Afhankelijk van de bevindingen van de osteopaat zal er een nieuwe afspraak ingepland worden. Tussen de afspraken kan er wat ruimte ( één of enkele weken ) gelaten worden aangezien het zelfherstellend vermogen van het lichaam de tijd nodig heeft om de behandeling te verwerken.

Indicaties voor osteopathie

  Baby’s

 • Voorkeurshouding
 • Afgeplat schedeltje
 • Reflux
 • Darmkrampjes, obstipatie
 • Slaapproblematiek
 • Slik-en zuigproblemen
 • Overstrekking
 • Vertraagde motorische ontwikkeling

Kinderen

 • Buikpijn of hoofdpijn zonder medisch aanwijsbare reden
 • Chronische oorontstekingen
 • Rug- of nekpijn
 • Concentratie- en of leerproblemen
 • Gedragsproblemen
 • Klachten aan het bewegingsapparaat
⟶ Boek een osteopathie afspraak voor kids